Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSÜRDƏGİ

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

daldurum

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

darqınlıq

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

solğış

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

soluğluq

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

soluş

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

sönğüş

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

sönüş

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

sönüşlük

ƏFSÜRDƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

üşgünlük püsgünlük. püsüklük. oyğunluq. depresyon. pərişanlıq