Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSƏNMƏK

ƏFSƏNMƏK : Turuz Dictionary

əvsənmək. titrəmək.
qoyunların quyruğu əfil əfil əvsənir.
ürəyi əvsənmiş: ürəyi titrəmiş.
əvsənib, yıxılmadı

ƏFSƏNMƏK : Turuz Dictionary

əvsənmək. titrəmək.
qoyunların quyruğu əfil əfil əvsənir.
ürəyi əvsənmiş: ürəyi titrəmiş.
əvsənib, yıxılmadı