Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSƏTMƏK

ƏFSƏTMƏK : Turuz Dictionary

əvsətmək. titrətmək.
yel dəğdikcə, yapraları əvsətir.
ürəyi əvsətən salıq (xəbər)

ƏFSƏTMƏK : Turuz Dictionary

əvsətmək. titrətmək.
yel dəğdikcə, yapraları əvsətir.
ürəyi əvsətən salıq (xəbər)