Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSANƏLİ

ƏFSANƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. [i.s.] full of legends; fantastic; fabulous; əfsanəli nağıllar tales full of legends; fantastic / fabulous tales; fables

ƏFSANƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əfsanelerle dolu, efsane-lerden ibaret. Əfsanəli nağıl.
Qaranlıq gecələrdə; Karvanlar keçir ikən; Yurdunun əfsanəli; Yoncalı yollarından. Ə.Cavad. [Ana:] Yenə səfərin haradır, oğul?
dedi. Ovçu başını qaldıraraq:
Uzaqlara, ana-can,
dedi,
uzaqlara,
. əfsanəli dağlara. Ə.Memmedxanlı.