Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSORDƏ

ƏFSORDƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzgün canı sıxqın. sıqqın. tuxat. toxat. soluq, tutuq üz. qayğılı. soluq, tutuq üz. ölüşgəmiş. ölgüş. solmuş