Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSUN EDMƏK

ƏFSUN EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

torbağlamaq avbağlamaq. ovsunlamaq