Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSUS YEMƏK

ƏFSUS YEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ayanmaq əsrənmək.
elə iş görmə sonun ayanasın

ƏFSUS YEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əsirgənmək əsriğinmək. heyifsinmək. təəssüflənmək

ƏFSUS YEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əsriğinmək əsirgənmək. əsrəğinmək. əsəğinmək. heyifsinmək. təəssüflənmək. (ənduhgin olmaq)

ƏFSUS YEMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yolğunmaq
keçənləri anıb yolğunar