Multilingual Turkish Dictionary

ƏFVİ-ÜMUMİ

ƏFVİ-ÜMUMİ : Azerbaijani English Dictionary

i. hüq. amnesty, free pardon; hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty / pardon; əfvi-ümumi istəmək to appeal for amnesty / free pardon; əfvi-ümumi vermək to amnesty [d.]; əfvi-ümumi e`lan etmək to announce / to grant an amnesty

ƏFVİ-ÜMUMİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. hüq. Ali hökumet orqanının fermanı ile mehkumların meh-keme cezasından qismen, ya da tamamile azad edilmesi; amnistiya. Cəzanın bir qismi məşrut idi, bir qismi də əfvi-ümumiyə çıxıldı. S.Hüseyn. Mən yüzlərlə anaların ərizəsi ilə [şahrn] baş vəzirinin istiqbalına çıxıb, Təbriz ziyalıları adından məhbuslara əfvi-ümumi istəyəcəyəm. Ə.Memmedxanlı.