Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZƏLDİR

ƏFZƏLDİR : Turuz Farsca - Türkce

yaxuşlu
min duyamaqdan bir görməgin yaxuşlu. (