Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZAR

ƏFZAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

neveşt əfzar: yazı yapraq

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

açval arac. açar.tools

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

asuğ (< yasarmaq. yasırmaq)

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

aşıl arac

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

oyuq ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

çapdığ

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

əməsalaq

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

gərəç

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

gərəççə

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

gərək yaraq

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

gərəkən

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli olan

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

iməsalaq

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

kəsənək

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

kəsənik

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

kitil

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

kürsi

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

kürsü

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

qatıl

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

qoşqu

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

quraçar

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

qursı əbzar. əsbab

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

quşam

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

saçağ

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

sapıt əsbab. cihaz. ədəvat.
bu sapıtlar əsgiyib aşınmış, işə yaramaz

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

sapsat

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

səp

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

sürsat

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

yamasalaq

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

yapdığ

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

yarac

ƏFZAR : Turuz Farsca - Türkce

yaraq