Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZAR (FARS)

ƏFZAR (FARS) : Turuz Dictionary

əbzar. < ovzar avzar. (< av. ov). əl aracı. ərsənin tutma, dolandırma, baxma, onarma üçün gərəkli arac

ƏFZAR (FARS) : Turuz Dictionary

əbzar. < ovzar avzar. (< av. ov). əl aracı. ərsənin tutma, dolandırma, baxma, onarma üçün gərəkli arac