Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZARİ DƏSTİ BİQANƏQAN

ƏFZARİ DƏSTİ BİQANƏQAN : Turuz Farsca - Türkce

yadağuz yadaqul. yadyalak. yabançıya dayaq duran