Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZAYİŞ

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

ağşırış artış. tovsiə

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

artım artış. köpəyiş

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

artış ürəmə. çoxalış. çoxarış. qatqı. aşa.
unatlar aşa başladı: qiymətlər artışaldı.
aşa yoxdur: artış yoxdur

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

dallanıb budaqlanmaq

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

daraqlanmaq

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

diriklənmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

gəlişmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

göyərmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

göysərmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

ösüş iləriş. ösmə.artış

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

ösüşmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

sərilmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

sərpilmək

ƏFZAYİŞ : Turuz Farsca - Türkce

yetişmək