Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZAYİŞ DADƏN

ƏFZAYİŞ DADƏN : Turuz Farsca - Türkce

kənitmək bolatmaq.
tanrım bundan kənitsin: çox edsin

ƏFZAYİŞ DADƏN : Turuz Farsca - Türkce

üstələtmək artırmaq