Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZUNİ

ƏFZUNİ : Turuz Farsca - Türkce

ağtıqlıq çoxluq. artıqlıq. ağdıqlıq. artıqmaclıq. izafəlik. izafi

ƏFZUNİ : Turuz Farsca - Türkce

sıxlaşma bollanma. çoxalma. artma. təkasür. bolluq. çoxluq. bolluq