Multilingual Turkish Dictionary

ƏGƏR NƏ ŞOD NE Mİ ŞƏVƏD

ƏGƏR NƏ ŞOD NE Mİ ŞƏVƏD : Turuz Farsca - Türkce

olmasa bolmaz