Multilingual Turkish Dictionary

ƏGƏR-ƏSKİK

ƏGƏR-ƏSKİK : Azerbaijani English Dictionary

i.
[çatışmayan şey, cəhət] shortage;
[qüsur] defect; shortcoming

ƏGƏR-ƏSKİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Tamam olmayan, çatış-mayan cehetler, şeyler, ehtiyac olunan şey. Vaqeən [Ağaverdinin] min manat pula böyük bir ehtiyacı varmış. Bu min manat evinin bütün əgər-əskiyini düzəldə biləcək-miş. S.Hüseyn. [Əmrulla:] Qoy oyun qurtar-sın, sonra yığışarıq, danışarıq, hər nə əgər-əskiyi olsa, hamısını düzəldərik. C.Cabbarlı. Ibadovun evində kəndin yaxşı işlərindən, gözəl adamlarından xeyli danışdılar. R.Rza.