Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏD

ƏHƏD : Azerbaijani English Dictionary

i.: əhədi kəsilmək to be* exhausted, to be* tired out; əhədini kəsmək to exhaust [d.], to tire out [d.]

ƏHƏD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əhədi kəsilmək (üzülmək)
berk yorulmaq, elden düşmek, gücden düşmek, taqetden düşmek, üzülmek; əhədini kəsmək (üzmək)
1) tamam elden salmaq, berk yor-maq, üzmek, şiddetli tesir etmek. Qızdırma əhədimi kəsdi. Soyuq əhədimi üzdü.
Sər-kərdə deyir:
Filan davada düşmən bizim lap əhədimizi kəsmişdi. "M.N.letif." Düş-mən padşahın qoşununun lap əhədini kəsdi. (Nağıl); 2) öldürmek. [Meşedi Ibad Ser-vere:] Qurban olasan bu altımdakı ham-bala, yoxsa əhədini kəsərdim. ü.Hacıbeyov.