Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMİYYƏTLİ

ƏHƏMİYYƏTLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[mühüm, vacib] important, significant; həyat əhəmiyyətli of vital importance;
[faydalı] useful; müalicə əhəmiyyətli otlar / bitkilər vulnerary plants;
[xeyli] considerable; substantial; sizable; əhəmiyyətli dərəcədə to a considerable extent

ƏHƏMİYYƏTLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əhemiyyeti olan; mühüm. Əhəmiyyətli məsələlərdən biri. Əhəmiyyətli iş. Əhəmiyyətli hadisə. Əhə-miyyətli qərarlar.
Bakıda başlanan işlər bütün xalqın gələcək taleyi üçün çox əhəmiy-yətli idi. M.Ibrahimov. Məktəbin divar qəzeti özünə görə nə qədər vacib və əhəmiyyətli olsa da, o, əlyazması halında, özü də tək bircə nüsxə çıxarılıb divardan asılır. S.Rehimov. [Mahmudun] bu dedikləri
. əhəmiyyətli (z.) və etibarlı sayılırdı. Ə.Əbülhesen.