Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aldırış edmək təvəccüh, diqqət edmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaq önəm vermək.
onun sözlərin aldırmaram

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dəğər vermək təsir edmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dəğərləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dəğirmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

edləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eyləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eypləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ədləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əyləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

güvənmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ipikmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ipləmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qoyqamaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önəmləmək etibar edmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önəmsəmək saymaq. ciddi tutmaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sayırlamaq önəm vermək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sayqı göstərmək

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saymaq

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutqalamaq
çox dedim eləmə, tutqalamadı, öz bilənin etdi

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

umursanmaq önəmsəmək. önəm vermək.
işi anlattımda, umursanmadı.
kəndivi umursanmadan, başqasın umrsanma

ƏHƏMMİYYƏT VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ülgü yapmaq