Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMMİYYƏTLİ

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağır əhəmmiyyətli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşdaq dayanaqlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşlı
ən başlı işimiz

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşlıca önəmli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

irinci

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ulğulu ağramlı. vəznli. vəzin. önəmli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkili

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanan önəmli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlı dayanışlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayanqan

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınımlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınışlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dayınqan

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dirimlik
bu günün dirimlik sorusu nədir.
dirimlik işləri boşlayıb, nələrə önəm verirsiz

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

durmuşluq həyati. önəmli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ən önəmli, bəlli başlı olan

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

içli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

kürdəli (qur. gur. gür). önəmli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qaparatlı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

olutlu
olutlu soru: ciddi soru

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

önəmli əsaslı

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

özənməli tikizə dəğər

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sayğarlı ciddi. əsaslı. mühümm

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

saylan

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

tikizə dəğər özənməli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

törəli

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

ullağan ümdə.
ullağan önüm: ümdə məhsul

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

üstün

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yaşamlıq

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yenedan

ƏHƏMMİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yöndəmli