Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMMİYYƏTSİZ

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

arıq

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

avnuq oğnuq. önəmsiz. dəğəri olmayan, az olan.
avnuq qonuşma

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çalı çırpı

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dağnıqlıq

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dəğərsiz etibarsız

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dənğsiz

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

karsız

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qaparatsız

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

önəmsiz

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

önəmsiz

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

saysız

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

səfeh

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sudan önəmsiz

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sust

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ufaq təfəq

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ufaq təpək otsul bitgilər çalı çırpı

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

usal

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ussuz

ƏHƏMMİYYƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ussuz əhəmmiyyətsiz