Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMMİYYƏTSİZLİK

ƏHƏMMİYYƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

dağnıqlıq

ƏHƏMMİYYƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

dəğərsizlik etibarsızlıq

ƏHƏMMİYYƏTSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

dənğsizlik