Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏNGLƏNMƏK

ƏHƏNGLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* whitewashed

ƏHƏNGLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch.
Əhengle
ağardılmaq. Ağacların gövdəsi əhənglən-mişdir.
üstüne eheng tökülmek, eheng qatıl-maq.