Multilingual Turkish Dictionary

ƏHANƏT EDMƏK

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oşuna suçlamaq

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

külləmək

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

küllətmək

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaraçalamaq qara çalmaq

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaramatmaq

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaramıtmaq

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sapaqlamaq

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sapqalamaq

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səpitmək

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərpitmək (hətgi şərəf, əhanət edmək)

ƏHANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sürcütmək