Multilingual Turkish Dictionary

ƏHATƏ EDƏN

ƏHATƏ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

çevirən çövürən. devirən. dövürən. dövrələyən. kavlayan. qaplayan. haplayan. zaplayan. zəpləyən. çaplayan. sarıyan. saran. girdəlyən