Multilingual Turkish Dictionary

ƏHD EDMƏK

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

adamaq

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağdalaşmaq
bağdalaşıb, bağdasını sıyanlar ( qıranlar)

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağlanqışmaq

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içitmək

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kəsitmək qərarlamaq. qərarlaştırmaq

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

söz vermək

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmək

ƏHD EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sözlətmək