Multilingual Turkish Dictionary

ƏHDİN YERİNƏ GƏTİRMƏK

ƏHDİN YERİNƏ GƏTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ılğaşmaq bəfasın yerinə gətirmək. bəfadarlıq edmək