Multilingual Turkish Dictionary

ƏHD-PEYMAN

ƏHD-PEYMAN : Azerbaijani English Dictionary

i. solemn promise; vow, oath; əhd-peyman bağlamaq/etmək to give* each other a solemn promise; to vow each other

ƏHD-PEYMAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. ehd ve fars. pey-man] Bir-birine tenteneli suretde söz verme, ehdleşme. Bir xeyli zamandır, getdi gəlmədi; Əhd-peymanına qurban olduğum. Ə.Cavad. Mənə elə gəlir ki, bu söhbətlər əbəsdir. Belə əhd-peymanlar, nəsihətlər əbəsdir. S.Rüstem. □ Əhd-peyman bağla-maq
bax əhd-peyman etmək. Nigar xanım atasının yanından durub birbaş gəldi reyhanlığa, həmin yerdə ki Məstanla görüşüb əhd-peyman bağlamışdı. (Nağıl). Əhd-peyman etmək
bir-birine tenteneli suretde söz vermek, ehdleşmek, andlaşmaq. Iki həsrətli əhd-peyman edib ayrıldılar. "Aşıq Qerib". Istəyirsən səninlə bu barədə əhd-peyman edim. S.S.Axundov.