Multilingual Turkish Dictionary

ƏHKAM

ƏHKAM : Azerbaijani English Dictionary

i.
fəls. dogma [pl. dogmas / dogmata];
din. tenet, doctrine; dini əhkamlar religious tenets / doctrines

ƏHKAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "hökm" söz. cemi].
Her hansı bir dini telimin, yaxud nezeriyyenin reddolunmaz ve mütleq yerine yetirilmeli olan esas ve deyişmez müddeaları, qanun¬ları. Roma hüququ əhkamları. Dini əhkam-lar.
Əhkami-şərə mütabiq bir kimsənə nəzərdə varmı ki, səltənəti və təxtü tacı ona vagüzar edək. M.F.Axundzade.
Bütün dövrler ve tarixi şerait üçün müt-leq ve deyişmez qanun kimi qebul edilen müddea.