Multilingual Turkish Dictionary

ƏHKAMÇI

ƏHKAMÇI : Azerbaijani English Dictionary

i. doctrinaire, doctrinist

ƏHKAMÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Her şeyi ehkam kimi qe-bul eden ve başqalarma da qebul etdirmeye çalışan adam; ehkamçılıq terefdarı.