Multilingual Turkish Dictionary

ƏHL ƏYAL

ƏHL ƏYAL : Turuz Farsca - Türkce

evsit ailə. xanəvadə

ƏHL ƏYAL : Turuz Farsca - Türkce

əkənir
əkənir çörəyi.
əkənirli: əhl əyallı

ƏHL ƏYAL : Turuz Farsca - Türkce

yalman
çoluq cocuq: arvad uşaq: köç