Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİLİK

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

alşılıq

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

aşılıq

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

doğanlıq

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

eğtimlik

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

əkitlik

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

görgütlük təbiyəlilik

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

öğrəşillik

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

örgəşillik

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

uymalıq

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

uysallıq

ƏHLİLİK : Turuz Farsca - Türkce

yetgişlik