Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİLƏNMƏZ

ƏHLİLƏNMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

əklənməz əkdilənməz. tərbiyət götürməz. ram olmaz.
qurd çağası əklənməz. (çağası: balası)