Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİYYƏT

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dəgər ləyaqət.
hər kəsin dəgərinə görə iş tapşırılmaldır.-hər kəsin dəgərinə görə iş tapşırılmaldır

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

geçər

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

geçit keçit

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

keçər geçər

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

keçit

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapar

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoyu icazə. pərvanə

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

tanlığ təsdiq. kart.
yetgisin almaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. (

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetəri bəlqəsi təsdiq

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetərlik bəlqəsi təsdiq.
bir bəlli yetik, əhliyyət, dərəcə, təsdiq almaq: əl almaq

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetgisin

ƏHLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yeti bəlqəsi təsdiq

ƏHLİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Leyaqet, iqtidar, etibarlılıq, selahiyyet. Əhliyyəti çatmır. Bu işdə onun əhliyyəti var.
Əhli etme, ele öyretme. Buna görə də onları bir ev quşu kimi əhliyyətə almağı və hə-yata öyrətməyi bacarmalıyıq. M.S.Ordubadi.