Multilingual Turkish Dictionary

ƏHMƏDİ-BİQƏM

ƏHMƏDİ-BİQƏM : Azerbaijani English Dictionary

i. d. d. devil-may-care / light-hearted / happy-go-lucky man* / fellow

ƏHMƏDİ-BİQƏM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. dan. Qemsiz, derd-siz, qayğısız adam. Əhmədi-biqəmin biridir.
Ancaq qızın bu qədər Əhmədi-biqəm olma-sı, tənbəllik etməsi, qəsdən özünü işə vermə-məsi onu təbdən çıxartmışdı. Ə.Veliyev. Bu dəllalların içində Əhmədi-biqəmləri çoxdur. P.Makulu.