Multilingual Turkish Dictionary

ƏHMƏQ

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

alıq

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

çavsalaq

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

kal

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

kavsalaq

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

kotan

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqavan

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqlaq

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qandıra

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qanqıra

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qanmaz

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qapsa

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qapsalaq

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qıt ağıllı

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qıt başlı

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qıtan

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qıtanlaq

ƏHMƏQ : Turuz Farsca - Türkce

qıtqafa

ƏHMƏQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax axmaq. Əlhəq, mü-nəccimbaşı dəxi, görünür ki, əhməq imiş. M.F.Axundzade. Gücümü mən bilə-bilə na-haq; Şirə qıldım hücum, mən əhməq. A.Sehhet. Ağzını, az qaldı ki, dartıb cıray-dım əhməqin! Yumruğumla qol-qabırğasın qıraydım əhməqin! Ə.Nezmi.