Multilingual Turkish Dictionary

ƏHSƏN

ƏHSƏN : Azerbaijani English Dictionary

nid. bravo; well done! bully for you! good lad!

ƏHSƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

nida [ər.]
Beyenme, terif bil-dirir
aferin! barakallah! eşq olsun! Əhsən sənə, ey vətənin qəhrəman oğlu! Əhsən onu yaradan əllərə! Əhsən bu kəlama!
Hər ildə müsəlman edə gər bunca tərəqqi; Bir az keçər aləm deyər:
Əhsən, belə millət! Ə.Qemküsar. [Sefer bey:] Əhsən! Yaxşı sudur, Qənbərqulu! B.Talıblı. Kimsə yerin-dən dedi:
Bu ağıllı təklifdir. Əhsən bu kə-lama.. Ə.Veliyev. □ Əhsən demək (oxu-maq)
teriflemek, aferin demek, beyen-mek. Hamı sənə əhsən deyər.
Gül rüxsarın əhsən deyib bülbülə; O çeşmi-xumarın ya-dıma düşdü. "Abbas ve Gülgez". O, tamaşa günü anasını aparıb zalda oturdacaqdı ki, baxıb oğlunun göstərdiyi məharətə əhsən desin. S.Rehman. Ətri gözəl, təzə balın; Baxan kimi xoş dadına; Bir ağızdan əhsən dedi; Hamı onun ustadına. M.Dilbazi.
Bezen eks menada işlenir. [Geray:] Əhdi, ilqarı nə tez qırdın sən? Adına bu yaraşarmı, əhsən! A.Şaiq.