Multilingual Turkish Dictionary

ƏHSƏNÜL XALİQİN

ƏHSƏNÜL XALİQİN : Turuz Farsca - Türkce

gözgəlin ən gözəli, dəğərli olan