Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVAL PURSLUQ

ƏHVAL PURSLUQ : Turuz Farsca - Türkce

aytış
aytış saytış: kef əhval edmə