Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVALLAŞMA

ƏHVALLAŞMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əhvallaşmaq"dan f.is.

ƏHVALLAŞMA : Turuz Dictionary

-əl qolla, üz gözlə, imgə simgələrlə kef əhvallaşma.: salıq. (salut. salü). səlamlaşma

ƏHVALLAŞMA : Turuz Dictionary

-əl qolla, üz gözlə, imgə simgələrlə kef əhvallaşma.: salıq. (salut. salü). səlamlaşma