Multilingual Turkish Dictionary

ƏJDƏRƏFKƏN

ƏJDƏRƏFKƏN : Turuz Farsca - Türkce

əkqoğan

ƏJDƏRƏFKƏN : Turuz Farsca - Türkce

əkqovan (< bərk + qovan)

ƏJDƏRƏFKƏN : Turuz Farsca - Türkce

əyqoğan

ƏJDƏRƏFKƏN : Turuz Farsca - Türkce

ərdalan işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib izləyib, sındıran ər

ƏJDƏRƏFKƏN : Turuz Farsca - Türkce

ərqoğan (< ər + qovan)

ƏJDƏRƏFKƏN : Turuz Farsca - Türkce

ərsalan