Multilingual Turkish Dictionary

ƏJTƏHA

ƏJTƏHA : Arin Turkish Etimology Dictionary

əjdəha. əjdərha. qara verən

ƏJTƏHA : Turuz Dictionary

əjdəha. bükə. ulu ilan.
yeddi başlı yəl bükə: yeddi başlı əjdəha

ƏJTƏHA : Turuz Dictionary

əjdəha. bükə. ulu ilan.
yeddi başlı yəl bükə: yeddi başlı əjdəha