Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİB-BİÇMƏK

ƏKİB-BİÇMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* occupied with sowing / planting / growing [d.]; to cultivate / to raise [d.]

ƏKİB-BİÇMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əkinçilikle, biçinçi-
likle, yaxud terevezçilikle meşğul olmaq. Səfər kişi
. göy-göyərti əkib-biçir. Mir Celal. [Dilaver:] Hələ qoy işlərimizi sahmana salaq, taxılımızı əkib-biçək, sonrası qiyamət ola-caq. İ.Şıxlı.