Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİDƏN

ƏKİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

ətər bətər

ƏKİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

əkilmiş yolda (< əkmək: dayaqlamaq)

ƏKİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

əkitin

ƏKİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

kəsinliklə

ƏKİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sıx sıx

ƏKİDƏN : Turuz Farsca - Türkce

vurqulanmış, çitik, bərkinmiş üzdə