Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİLMƏK

ƏKİLMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[səpilmək] to be* sown;
[basdırılmaq] to be* planted;
[becərilmək, yetişdirilmək] to be* cultivated, to be* grown, to be* raised;
məc. d.d. [çıxıb getmək, qaçmaq] to give* leg-bail, to flee*, to run* away, to escape, to guy, to do* a guy, to take* one;s heels idiom

ƏKİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f Hiss etdirmeden çıxıb get-mek, gözden itmek, qaçmaq. Quşlar uçdu, əkildi; Vay, səsləri kəsildi. A.Sehhet. Kər-bəlayı Vəli və Hacı Baxşəli bir-birinə acıqlı baxa-baxa çıxırlar. Camaatyavaş-yavaş əki-lir. C.Memmedquluzade. Zalım balaları fik-rimizi duydular, durub əkildilər. Qantemir.

ƏKİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əkmek^&#
den məch. Ağac əkilmək. Bütün düz yerlər indi əkilir. Bura-da buğda əkilmişdir.
Bağban, mənə bar gətir; Əsirgəmə, var gətir; Əkilməmiş ağac-dan; Dərilməmiş nar gətir. (Bayatı).