Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİN

ƏKİN : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[əkmək işi] sowing, seeding; planting; cropping; yaz əkini spring sowing / planting; payız əkini autumn sowing;
[əkilmiş yer] under crop; plantation, ploughed field II. s.
[əkmək üçün yararlı] arable; əkin yeri arable land;
[əkmək üçün ayrılmış] [i.s.] for sowing / cultivation / planting; əkin sahəsi sowing area

ƏKİN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Taxıl, bostan mehsulları ve s. ekilmiş yer; zemi. Əkinlərdə taxıl təzəcə göyərməkdədir.
Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxum əkməyə dehqan-ları neylərdin, ilahi?! M.Ə.Sabir. Bu əhva-latdan üç gün sonra Qulunun əkin yerində qızğın iş gedir, sürətlə buruq qurulurdu. A.Şaiq. // Tarlada, zemide bitmiş taxıl, denli bitkiler ve s. Yazlıq əkin. Payızlıq əkin. Əkin yeri.
Əkməsən, əkin olmaz. (Ata. sözü).
.Qonşunun əkinini otardanlar manifestə düşür, düşmənin tayasına od vuranlar ma-nifestə düşür. C.Memmedquluzade. Indi məhsulun müqəddəratı əkini vaxtlı-vaxtında suvarmaqdan asılı idi. Ə.Sadıq.
Əkme, ekmek işi. Əkin vaxtı.
Nə zaman ki arabalar köç yoluna düzülür;
Kəndli yoldaş əkinindən, biçinindən üzülür. S.Vurğun. Rüstəm kişi yanakı oturub balaca stola dirsəkləndi və yaz əkininə hazırlıq haqqında məlumat verdi.. M.İbrahimov.
Bezi ot adları ile birlikde işledilerek, onların esasen zemide, ekin arasında bit-diyini gösterir; mes.: ekin qerenfili, ekin lalesi.
Əkin qarğasoğanı
. gövdəsi 80 sm-ə qədər hündürlüyündə çoxillik bitkidir. H.Qedirov. Tüklü qərənfil və ya əkin qərən-fili taxıllar arasında bitən alaq otudur, toxumları zəhərlidir. M.Qasımov.