Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİNÇİLİK

ƏKİNÇİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i
tillage, husbandry;
[əkib-becərmə işləri] cropping, farming, agriculture

ƏKİNÇİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Əkin ekib biçme işi; ziraet. Qabaqcıl əkinçilik üsulları.
[Bex-tiyarın]
. kəndin yeni təşkil edilən əkinçilik maşınları şirkətinə üzv olmaqla çöldə bir qədər dəmyə əkini vardı. S.Hüseyn. Bakının ətrafında otuz səkkiz kənd vardı. Bu kəndlə-rin hamısı əkinçilik, bağçılıq və qoyunçuluqla məşğul olardı. H.Sarabski. // Kend teser-rüfatı bitkileri yetişdirmek haqqında elm.
Əkinçinin işi, peşesi. Onun sənəti əkinçilikdir.