Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİNƏ HAZIRLANMIŞ TOPRAQ

ƏKİNƏ HAZIRLANMIŞ TOPRAQ : Turuz Farsca - Türkce

çağıldaq