Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİNQABAĞI

ƏKİNQABAĞI : Azerbaijani English Dictionary

s. presowing; əkinqabağı suvarma presowing irrigation

ƏKİNQABAGI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əkmekden qabaq olan, sepine hazırlıqla elaqedar olan. Torpağın əkinqabağı suvarılması. Əkinqabağı becərmə.